ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT
      
EVVG 1 EVVG 2 EVVG 3 EVVG 4 EVVG 5

 


Svetainę finansuoja

 
VVG narystės tvarka

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TVARKA BEI SĄLYGOS


Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės (Elektrėnų VVG ) įstatų IV skyriuje nustatyta- narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos.

 

1. Asociacijos veikla grindžiama trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu.

2. Asociacija yra atvira naujiems nariams, t. y. užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką, išskyrus atvejus, kai Asociacijos nariu norinčio tapti fizinio ar juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų.

3. Vietos veiklos grupės nariu gali tapti asmuo, raštu pateikęs prašymą tapti Vietos veiklos grupės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius Vietos veiklos grupės valdybos sprendimu.

4. Vietos veiklos grupės nariu tampama iš karto po teigiamo valdybos sprendimo. Prašymas patenkinamas paprasta valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas. Stojantysis turi teisę apskųsti valdybos sprendimą visuotiniam narių susirinkimui.

5. Vietos veiklos grupės narys gali bet kada išstoti iš šios grupės, padavęs prašymą, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus Vietos veiklos grupei ir su ja atsiskaitęs, Vietos veiklos grupės valdybos sprendimu.

6. Vietos veiklos grupės narys gali būti pašalintas iš šios grupės visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė Vietos veiklos grupės įstatus, vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjo nustatytų nario mokesčių.

 

Norintys tapti Elektrėnų VVG nariais turi pateikti:

prašymą tapti Elektrėnų VVG nariu (atsisiųsti prašymo formą)

juridinio nario sprendimą dėl įstojimo į Elektrėnų VVG ir asmens delegavimo atstovauti jam Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupėje. 

 

 

Į. K. 300633795, ADRESAS: ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT

AB "SWEDBANK" BANKO KODAS 73000 A.S. LT737300010120073684