ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT
      
EVVG 1 EVVG 2 EVVG 3 EVVG 4 EVVG 5

 


Svetainę finansuoja

 
Kvietimas Nr. 2

Kvietimo Nr. 2 paraiškos buvo renkamos nuo 2018 m. kovo 12 d. iki 2018 m. balandžio 13 d.

 

Kvietimo skelbimas

 

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) finansavimo sąlygų aprašas:

 


1. Priedas.Vietos projekto paraiškos forma.

2. Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma.

 

2018 m. liepos 3 d. pakeistas finansavimo sąlygų aprašas (5.3. punktas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakciją).

 

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities

„Parama viešųjų erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant gamtą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) finansavimo sąlygų aprašas:

 

1. Priedas. Vietos projekto paraiškos forma.

2. Priedas. Jungtinės veiklos sutarties forma.

3. Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma.

 

2018 m. liepos 3 d. pakeistas finansavimo sąlygų aprašas (5.3. punktas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakciją).

 

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-559 redakcija) (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017 m. lapkričio 25 d.)

 

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

 

Projektų atrankos posėdžio nutariamoji dalis


Į. K. 300633795, ADRESAS: ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT

AB "SWEDBANK" BANKO KODAS 73000 A.S. LT737300010120073684