ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT
      
EVVG 1 EVVG 2 EVVG 3 EVVG 4 EVVG 5

 


Svetainę finansuoja

 
Kvietimas Nr. 3

Kvietimo Nr. 3 paraiškos buvo renkamos nuo 2018 m. kovo 12 d. iki 2018 m. balandžio 23 d.


Kvietimo skelbimas

 

Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)

veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

finansavimo sąlygų aprašas:

 

1. Priedas. Vietos projekto paraiškos forma.

2. Priedas. Vietos projekto verslo plano forma.

3. Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma.

4. Priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

5. Priedas. Remiamų veiklų sąrašas.

 

Atmintinė (verslui pradėti)

 

2018 m. liepos 3 d. pakeistas finansavimo sąlygų aprašas (5.4. ir 7.2. punktai pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakciją).

 

Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)

veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

finansavimo sąlygų aprašas:

 

1. Priedas. Vietos projekto paraiškos forma.

2. Priedas. Vietos projekto verslo plano forma.

3. Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma.

4. Priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

5. Priedas. Remiamų veiklų sąrašas.

 

Atmintinė (verslui plėtoti)

 

2018 m. liepos 3 d. pakeistas finansavimo sąlygų aprašas (5.4. ir 7.2. punktai pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakciją).


Galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-559 redakcija) (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017 m. lapkričio 25 d.)

 

 

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

 

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

 

Informacija apie užregistruotas paraiškas

 

Elektrėnų sav. VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis


 

 

Į. K. 300633795, ADRESAS: ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT

AB "SWEDBANK" BANKO KODAS 73000 A.S. LT737300010120073684