ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT
      
EVVG 1 EVVG 2 EVVG 3 EVVG 4 EVVG 5

 


Svetainę finansuoja

 
Kvietimas Nr. 7

Kvietimo Nr. 7 paraiškos buvo renkamos nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. 8 val. iki 2019 m. spalio 18 d. 15 val.

 

 

Priemonė „NVO verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5)

 

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

Jungtinės veiklos sutarties forma

Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas

Remiamų veiklų sąrašas

 

Vienos įmonės deklaracija

SVV statuso deklaracija

 

 

Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

 

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

Vienos įmonės deklaracija

Remiamų veiklų sąrašas

 

SVV statuso deklaracija

 

 

Galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.


7 kvietimo VVG valdybos PAK posėdžio nutariamoji dalis

Į. K. 300633795, ADRESAS: ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT

AB "SWEDBANK" BANKO KODAS 73000 A.S. LT737300010120073684