ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT
      
EVVG 1 EVVG 2 EVVG 3 EVVG 4 EVVG 5

 


Svetainę finansuoja

 
Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas

Priemonės „NVO verslo kūrimas ir plėtra“ tikslas - skatinti nevyriausybinio sektoriaus organizacijų verslo kūrimą ir plėtrą, didinant organizacijų finansinį savarankiškumą ir sprendžiant kaimui aktualias problemas. Parama teikiama nevyriausybinio sektoriaus organizacijų inicijuotiems verslo projektams, kuriuose numatoma sukurti naujas darbo vietas ar jų dalį.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 204 171,00 Eur, didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti 51 042,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc.

 

Pagal priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“  veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 164 780,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 868,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc., jei pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei taikomus reikalavimus, iki 50 proc. kai pareiškėjas atitinka mažai įmonei taikomus reikalavimus.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja VVG teritorijoje, ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus, juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

 

Daugiau informacijos: http://www.elektrenuvvg.lt/dokumentai-pareiskejams-3/kvietimas-nr-1/kvietimas-nr-7

Į. K. 300633795, ADRESAS: ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT

AB "SWEDBANK" BANKO KODAS 73000 A.S. LT737300010120073684