ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT
      
EVVG 1 EVVG 2 EVVG 3 EVVG 4 EVVG 5

 


Svetainę finansuoja

 
Naujienos

Kviečiame rengti projektus bendruomeniškumui ugdyti

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 32 220,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 7 680,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc.

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.).

Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Elektrėnų savivaldybės institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės įstaigos).

 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Vietos projektų paraiškos nuo balandžio 20 d. iki birželio 19 d. bus priimamos Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Elektrinės g. 8, Elektrėnai, taip pat vietos projekto paraiška, pasirašyta ir nuskenuota arba pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, gali būti teikiama elektroniniu paštu raminta@elektrenuvvg.lt.

 

Paraiškos forma ir kiti dokumentai: http://www.elektrenuvvg.lt/dokumentai-pareiskejams-3/kvietimas-nr-1/kvietimas-nr-8

 

Atkreipiame dėmesį, kad karantino laikotarpiu konsultacijos pareiškėjams suteikiamos tel. 8 672 97908, el.p. raminta@elektrenuvvg.lt

Į. K. 300633795, ADRESAS: ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT

AB "SWEDBANK" BANKO KODAS 73000 A.S. LT737300010120073684