ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT
      
EVVG 1 EVVG 2 EVVG 3 EVVG 4 EVVG 5

 


Svetainę finansuoja

 
Naujienos

Kviečiame teikti projektus

„Kaimo gyventojų švietimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)  kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 6 000,00 Eur, didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti 6 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 100 proc. (100 proc., kai vykdomas mokymų projektas, 95 proc., kai remiamos veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

„Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 20 000,00 Eur, didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti 20 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc., kai remiamos veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla), iki 80 proc. kai įsigijama naujos technikos, įrangos, prekių, perkami darbai ir paslaugos nuolatinei veiklai vykdyti.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.); kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Elektrėnų savivaldybė ir jos institucijos, viešosios įstaigos ar biudžetinės įstaigos.

Vietos projektų paraiškos priimamos Elektrėnų savivaldybės VVG adresu Elektrinės g. 8, Elektrėnai. Daugiau informacijos: www.elektrenuvvg.lt, www.nma.lt, taip pat VVG būstinėje adresu Elektrinės g. 8, Elektrėnai. Tel. 8 528 58 090, raminta@elektrenuvvg.lt

Į. K. 300633795, ADRESAS: ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT

AB "SWEDBANK" BANKO KODAS 73000 A.S. LT737300010120073684