ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT
      
EVVG 1 EVVG 2 EVVG 3 EVVG 4 EVVG 5

 


Svetainę finansuoja

 
ES teisės aktai

 

 

2020 m. spalio 16 d. Europos Komisija sprendimu C(2020) 7250 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos pakeitimą

 

2015 m. vasario 13 d. Europos Komisija sprendimu C(2015)842 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą

 

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai;

 

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1974/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles;

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2006 iš dalies keičiantis ir pataisantis Tarybos reglamentą (EB) 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 1698/2005 Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai;

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1974/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) 1698/2005 Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles;

2007 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1236/2007 iš dalie keičiantis reglamentą (EB) 1974/2006 atsižvelgiant į tarybos reglamentą (EB) Nr. 387/2007 dėl savanoriško moduliavimo taikymo.

 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005

Į. K. 300633795, ADRESAS: ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT

AB "SWEDBANK" BANKO KODAS 73000 A.S. LT737300010120073684