ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT
      
EVVG 1 EVVG 2 EVVG 3 EVVG 4 EVVG 5

 


Svetainę finansuoja

 
Nacionaliniai teisės aktai

 

Žemės ūkio ministro įsakymai:

 

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016-09-21 įsakymas Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymas Nr. 3D-8 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

 

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-343 „Dėl VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLIŲ patvirtinimo (aktuali redakcija)


4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-01-06 įsakymas Nr. 3D-6 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklių patvirtinimo“ (aktuali suvestinė redakcija).

5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-12-12 įsakymas Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrankos taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-26 įsakymas Nr. 3D-191 „Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija ).

7. Lietuvos Respublikos žes ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija ).

8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-07-15 įsakymas Nr. 3D-386 „Dėl ataskaitų formų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones patvirtinimo“ (aktuali redakcija ).

9. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa

Lietuvos KP LEADER priemonės teisės aktai

Žemės ūkio ministerijos internetinis tinklapis

Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinis tinklapis

LEADER programa Lietuvoje

Lietuvos kaimo tinklas

 

 


Į. K. 300633795, ADRESAS: ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT

AB "SWEDBANK" BANKO KODAS 73000 A.S. LT737300010120073684